Karmapa 900 DELHI

>WEBCAST


THÔNG BÁO

Karmapa 900 tại Delhi, Ấn Độ
Ngày 23 đến 25 tháng 12 năm 2011

Chủ đề: "Trí Tuệ Xa Xưa, Thế Giới Hiện Đại"
Do Đức Karmapa thứ 17 thuyết giảng

Phát trực tiếp trên mạng internet được dịch ra Việt Ngữ


Để ghi dấu sự hưng thịnh truyền thống bổn tôn tái sinh của Đức Karmapa trải qua 900 năm kể từ khi Đức Karmapa thứ 1 ra đời, Dusum Khyenpa, Ban Tổ Chức Karmapa 900 tổ chức ba ngày lễ tưởng niệm tại Delhi vào ngày 23 đến 25 tháng 12 năm 2011. Trong suốt thời gian Karmapa 900 ở Delhi, Đức Pháp Vương Karmapa thứ 17, Ogyen Trinley Dorje sẽ thuyết giảng về đề tài "Trí Tuệ Xa Xưa, Thế Giới Hiện Đại." Lễ tưởng niệm cũng bao gồm lễ Quán Đảnh Trường Thọ và những chương trình văn hóa.

Để bày tỏ lòng tôn kính đối với cội nguồn bổn tôn Karma Kagyu ở Ấn Độ, có trình diễn thánh kệ bằng tiếng Phạn. Một nhóm biểu diễn nghệ thuật đứng đầu của Tây Tạng, TIPA, trình diễn lễ hội, bao gồm thơ ca do Đức Karmapa thứ 17 viết ra trong lúc vượt từ Tây Tạng đến Ấn Độ.

Chương trình thuyết giảng và văn hóa phát trực tiếp qua mạng được dịch ra Việt Ngữ chào đón nồng nhiệt các bạn không thể đích thân tham dự sẽ cùng với chúng tôi xem trực tiếp qua mạng. Xin lưu ý chúng tôi cung cấp phiên dịch ra ngôn ngữ của bạn, tên là (điền tên bạn) qua mạng internet nhưng vì khó khăn kỷ thuật, sẽ không có phiên dịch trong hội trường.

Mạng trực tiếp sẽ phát ra ở trang này trong suốt buổi lễ.
Làm ơn kiểm tra lại vào ngày 23 tháng 12 để xem trực tiếp qua mạng!

Chương trình trực tiếp qua mạng

Ngày thứ nhất
Giờ Ấn Độ chiều 2 giờ 30 phút đến 4 giờ  30 phút
[Giờ Việt Nam chiều 4 giờ đến 6 giờ]


Bày tỏ lòng tôn kính đối với cội nguồn Bổn Tôn Karma Kagyu ở Ấn Độ.

- Lễ cung thỉnh thánh tượng Đức Karmapa thứ 1, Dusum Khuyenpa
- Trình diễn thánh kệ của bổn tôn Karma Kagyu bằng tiếng Phạn
- Giới thiệu những nét đặc biệt do Đức Karmapa trình bày

Ngày thứ 2
Giờ Ấn Độ sáng 10 giờ đến 12 giờ
[Giờ Việt Nam sáng 11 giờ 30 phút đến 1 giờ 30 phút chiều]

Giờ Ấn Độ chiều 2 giờ đến 4 giờ
[Giờ Việt Nam chiều 3 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút]

Đức Pháp Vương Karmapa thứ 17 thuyết giảng về đề tài: "Trí Tuệ Xa Xưa, Thế Giới Hiện Đại"

Ngày thứ 3
(vào buổi sáng)

Lễ Quán Đảnh Trường Thọ

Giờ Ấn Độ chiều 3 giờ đến 5 giờ
[Giờ Việt Nam chiều 4 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút]


Chương trình văn hóa do đoàn nghệ thuật trình diễn đứng đầu của Tây Tạng ở tha phương (Dharmasala) biểu diễn những tác phẩm chính do Đức Pháp Vương Karmapa viết ra.

Kết thúc buổi lễ với lời phát biểu đặc biệt.
KARMAPA 900 ORGANIZING COMMITTEE
Mailing Address: Camp: Gyuto Ramoche Temple, Sidhbari 176057, Distt Kangra, Himachal Pradesh, India
Tel: 91-1892-235307 extn 24 | Fax: 91-1892-235744 | Email: karmapa900@gmail.com, karmapa900@yahoo.com
Webmaster: karmapa900webmaster@gmail.com| Site Design: Light Graphics | ©2010 Karmapa 900 Organizing Committee ~ All rights reserved